Styremøte og referater

Her vil det bli lagt ut når neste styremøte skal være samt referat etter endt styremøte. Saker som ønskes behandlet i styre må sendes til styret på post@preikestolenpk.no senest en uke før styremøtet skal avholdes.

Tid for neste styremøte:

Avholdte styremøter

Referat: