Styret

Styret

Kristian Skjeivik, Leder

Henrik Varland, Nestleder

Espen Klingsheim, Sekretær

Tøger Rygh, Kasserer

Stian Steinsvåg, Styremedlem

Stig Meltveit, Vara

Oddbjørn Fjelde, Vara

Bane ansvarlige

Oddbjørn Fjelde

Petter Rosså