Styret

Styret

Kristian Skjeivik, Leder

Espen Klingsheim, Sekretær

Svein Kjetil Rønnevik, Kasserer

Odd Arne Ingvaldstad, Styremedlem

Tøger Rygh, Styremedlem

Frode Kallelid, Styremedlem

Stig Meltveit, Vara

Oddbjørn Fjelde, Vara

Bane ansvarlige

Oddbjørn Fjelde

Petter Rosså