Svartkrutt

Informasjon om svartkrutt i Preikestolen pistolklubb

Kontaktperson er Kristian Skjeivik
Tlf. 40099029 eller e-post: skjeivik@preikestolenpk.no

Preikestolen pistolklubb opprettet svartkrutt gruppa i 2017 og har pr i dag 17 medlemmer.

Svartkrutt er en mekanisk blanding av svovel, salpeter og trekull som var i bruk fra senmiddelalderen til ca. 1900. Svartkruttskyting er kort fortalt skyting med gamle våpen som bruker svartkrutt. Det skytes med alle typer våpen – både kopier og originale – fra munnladere med flintlås til «moderne» patronvåpen fra slutten av 1800-tallet.

Visste du at …

  • Det drives organisert konkurranseskyting med svartkruttvåpen?
  • Svartkruttskyttere flest støper sine egne kuler av bly?
  • Svartkruttskyting er en av de mest krevende skyteformene som finnes?
  • Det også brukes svartkrutt i fyrverkeri og i det største skytset på moderne slagskip?

For enda mer informasjon, se http://www.svartkrutt.net/